Uputstva

Uključivanje konzole

Kako biste upalili PS4 konzolu možete pritisnuti dugme za uključivanje na konzoli

ili pritisnuti PS dugme na džojstiku. Nakon što je konzola uključena indikator na gornjoj strani trepće plavim svetlom, a potom konstantno svetli belo.

img-responsive

Upozorenje

Isključite kabel za napajanje ili utikač iz struje isključivo nakon gašenja konzole i ukoliko indikator na konzoli ne svetli. U suprotnom ako to uradite dok svetlo indikatora na konzoli trepće može doći do kvara konzole!

Isključivanje konzole

Isključivanje PS4 kozole je moguće držanjem dugmeta za uključivanje na konzoli duže od 7 sekundi (dok se ne čuje dupli bip) ili držanjem PS dugmeta na džojstiku duže od 1 sekunde i potom izborom stavke "Power Options > Turn Off PS4". Nakon uspešnog isključivanja, slika na ekranu će se ugasiti, indikator na konzoli treptati belo, a potom i ugasiti u potpunosti.

Registrovanje džojstika

Na PS4 sistemu svaki pojedinačni džojstik mora biti registrovan kao "zaseban" korisnik/gost. Da biste to učinili pritisnite PS dugme na džojstiku.

Upozorenje

Prvi džojstik mora biti ulogovan kao "The Station" korisnik, preostala 3 kao "Guest"!
Ulaženje u "PS Admin" nije dozvoljeno jer može doći do narušavanja podešavanja, samim tim i softverskog kvara za koji je odgovoran korisnik konzole.

1. Nakon prepoznavanja džojstika od strane PS4 konzole prvi džojstik treba da izabere The Station

2. Ukoliko ima više od jednog igrača, preostali džojstici se pojedinačno prijavljuju kao "Gosti", tako što prvo izaberu opciju "New User"

3. Potom izaberete Play as a Guest

4. Poslednji korak je odabir NO opcije.

Izbor igre

Na početnom ekranu nalaze se poslednje pokretane igre. Kretanjem levo i desno dolazite do željene igre ukoliko se nalazi u glavnoj listi. Da biste ušli u igru pritisnite X na džojstiku.


Da biste pogledali listu svih dostupnih igara koje su instalirane džojstikom idite na desni kraj glavne liste do ikonice Library. Pritisnite X za otvaranje.


Ulaskom u Library možete videti spisak svih igara. Pomeranjem kursora na željenu igru i pritiskom X dugmeta pokrećete željenu igru.

Na početnom ekranu idite na gore, a potom desno do pretposlednje ikonice Settings. Pritiskom X dugmeta na džojstiku uđite u podešavanja.

Upozorenje!

Zabranjeno je diranje i promena bilo kakvih podešavanja unutar Settings sekcije izuzev povezivanja na WiFi internet! Svaki kvar prouzrokovan nesavesnim rukovanjem podešavanjima povlači novčanu nadoknadu!


Nakon ulaska u Settings idite dole do opcije Network (nipošto ne dirajte ostala podešavanja bez prethodne konsultacije sa nama!)

Izaberite "Easy Setup" i pratite korake za povezivanje na vašu WiFi mrežu.